Knihovna Žlutice  

Kontakt |Služby |Provozní doba |Akce knihovny |Březen-Měsíc čtenářů(příspěvek do ŽZ) |Výroční zpráva 2008 |Kontakt

Knihovna Žlutice
Velké náměstí 137
364 52 Žlutice

E-mail: knihovna@zlutice.cz
Tel.: 353 393 316
Knihovnice: Miloslava Hlaváčová, Marie Ferencová

 

Online katalog

Čtenářský účet

Předregistrace nového čtenáře kontakt:353 393 316   E - m a i l : knihovna@zlutice.cz