Knihovna Žlutice  

Kontakt |Služby |Provozní doba |Akce knihovny |Březen-Měsíc čtenářů(příspěvek do ŽZ) |Výroční zpráva 2008 |Březen-Měsíc čtenářů(příspěvek do ŽZ)

Z Knihovny – Březen- Měsíc čtenářů Vážení čtenáři našeho Žlutického zpravodaje, máme tu konečně první jarní měsíc a já bych Vás ráda pozvala do Knihovny ve Žluticích. Měsíc březen je v kalendáři zapsán jako měsíc čtenářů. Naše veřejná knihovna se už celé dlouhé roky snaží poskytovat všem uživatelům široké spektrum služeb, které je škoda nevyužívat , když je máte přímo v místě svého bydliště. Pro ty z vás, kteří naši Knihovnu navštěvujete pravidelně nejsou žádným překvapením. Náš knihovní fond se v rámci možností pravidelně doplňuje novými knihami. Snažíme se uspokojit zájem čtenářů o většinu literárních žánrů od beletrie pro mládež a dospělé až po populárně naučnou literaturu ze všech možných oborů. Můžete si u nás vypůjčit nejen knihy, ale i řadu titulů periodik, které si běžně na stánku nebo na poště nekupujete Už rok máme v provozu elektronicky zpracovaný katalog, který je běžně dostupný na internetu na naší webové adrese, a to nejen z Knihovny, i z pohodlí vašeho domova si můžete v klidu vyhledat a prohlédnout knihy, které v Knihovně máme a o které byste měli zájem ,můžete si zjistit jejich dostupnost a eventuelně si je i přímo rezervovat, jedinou podmínkou rezervace je registrace v naší Knihovně. A právě k registraci bych Vám ráda nabídla jedinečnou akci , kterou můžete využít právě v březnu – měsíci čtenářů. Přijďte se k nám do Knihovny nezávazně podívat a pokud se rozhodnete mezi 1. a 31. březnem rozšířit řady našich čtenářů, můžete získat roční registraci zdarma a tím i možnost bezplatně využívat naše služby, které uživatelům poskytujeme ( výpůjční služby knih a časopisů, Veřejný internet, Meziknihovní výpůjční služby v rámci České republiky u materiálů, které nejsou běžně dostupné atd). Náš registrační poplatek je na rok pro dospělé čtenáře 70,- Kč, pro děti, studenty a seniory do sedmdesáti let 50,- Kč. Dále vyhlašujeme na březen „amnestii“ pro zapomnětlivé čtenáře, kteří jaksi opomněli vrátit vypůjčené knihy a časopisy v řádném termínu a hrozí jim sankční poplatky. Prosím, neváhejte, vyhledejte vypůjčené materiály a vydejte se do Knihovny je bezplatně vrátit ! Ušetříte nám výdaje za upomínací dopisy a sobě za pokutky! Dále chystáme akci pro děti, především pro žáky I.stupně ZŠ, jedná se o velkou soutěž pro žáčky 2.- 5.tříd „O nejpilnější čtenářskou třídu“ a „ Nejpilnějšího návštěvníka Knihovny“, je to soutěž o ceny, tak pevně věříme, že právě ty budou dobrou motivací pro děti, aby si cestu do Knihovny našly a věnovaly četbě a knihám trochu více pozornosti. Oceňuji spolupráci s učitelským sborem naší základní školy, že účast svých tříd a žáků v soutěžích podporují. Ráda bych se touto cestou obrátila i na rodiče našich školáčků, pokud za nimi jejich dítko přijde s oznámením, že by se chtělo k nám do Knihovny přihlásit, aby ho v jeho zájmu také podpořili, protože chvilka volného času strávená v kulturním zařízení mu určitě prospěje a neublíží. Naše dlouholeté zkušenosti nám potvrzují, že spolupráce s dětskými návštěvníky a ,především, s těmi nejmladšími se vyplácí a přináší nám spoustu oboustranné radosti a spokojenosti. Závěrem bych chtěla všem zájemcům o naše služby uvést několik užitečných poznámek, a to Výpůjční hodiny Knihovny Žlutice : pondělí 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00, úterý 13.00 – 16.00, středa 13.00 – 16.00, čtvrtek 10.00 – 12.00 a 13.00 – 18.00, pátek 13.00 – 15.00. Adresa : Knihovna Žlutice, Velké náměstí 137, telefon : 353 393 316, e-mail : knihovna@zlutice.cz, www.zlutice.knihovna.info (on-line katalog), kontaktní osoby : Miloslava Hlaváčková a Marie Ferencová. Srdečně zveme do Knihovny každého návštěvníka a rády Vám osobně poskytneme podrobnější informace o službách , které uživatelům nabízíme a zodpovíme konkrétní dotazy, týkajících se knihovnictví v našem městě. Doufáme, že budete s našimi službami spokojeni i nadále a těšíme se na každou Vaši návštěvu v Knihovně! Vaše knihovnice Vzkaz pro příznivce ságy Dynastie rodu Morlandů – už máme ve fondu nejnovější díl č. 32!

 kontakt:353 393 316   E - m a i l : knihovna@zlutice.cz