Knihovna Žlutice  

Kontakt |Služby |Provozní doba |Akce knihovny |Březen-Měsíc čtenářů(příspěvek do ŽZ) |Výroční zpráva 2008 |Akce knihovny

Akce Knihovny Žlutice

Soutěž o „Pilnou čtenářskou třídu“ a „Návštěvníka Nejpilníka“ Pro žáky 2.-5.tříd základní školy Knihovna Žlutice vyhlašuje po tříleté přestávce opět čtenářskou soutěž pro žáky I.stupně ZŠ Soutěž je vyhlášena v době od 1.března do 31.května 2011 Soutěž je určena pro třídní kolektivy 2.-5.ročníků ZŠ Ceny 3x dort pro tři třídy, které získají nejvíce návštěvnických bodů Propozice k soutěži Body jsou přidělovány za návštěvu Knihovny , při které čtenář uskuteční aspoň 1 výpůjčku ( knihy nebo časopisu ). Za každého zaregistrovaného čtenáře získá třída 100 prémiových bodů jako zápisné! K zápisnému se budou přičítat bodíky na konto třídy za jednotlivé návštěvy žáků v Knihovně 1 návštěva = 1 bod Třídy by měly soutěžit mezi sebou o získání co největšího počtu návštěvnických bodů. Zároveň se návštěvnické bodíky budou přičítat i jednotlivým žákům a budou rozhodující pro soutěž jednotlivců , která je společná pro všechny děti ze zúčastněných tříd. 10 nejpilnějších návštěvníků bude odměněno věcnou cenou v podobě pěkné knihy, diplomem a sladkou medailí. Další prémiové body mohou soutěžící dostat, pokud se jim podaří získat nového čtenáře třeba mezi staršími spolužáky nebo kamarády či členy rodiny( rodiče, prarodiče, starší sourozenci apod.) . Za každého nově získaného čtenáře přidělíme 10 bodů na konto třídy a hlavně jednotlivce. Ten nejpilnější z pilných návštěvníků má možnost získat hlavní cenu v soutěži jednotlivců Přenosný DVD přehrávač v hodnotě 2.000,- Kč, který do soutěže věnuje ředitelka Knihovny Žlutice. Pokud by získalo stejný počet bodů více návštěvníků budou mezi sebou o hlavní cenu losovat. Podmínky pro účast v soutěži: -platná registrace v Knihovně – nová nebo obnovená ( pokud už čtenář byl v Knihovně registrován v uplynulých letech a je archivován). Pokud si čtenář požádá o registraci od 1.-31. března v rámci měsíce čtenářů bude zaregistrován zdarma. Pokud si to rozmyslí později v průběhu soutěže (duben – květen) je registrace podmíněna poplatkem 50,- Kč. Registrace je platná 1 rok. Knihovna je otevřena 5 dní v týdnu : pondělí 10.00-12.00 a 13.00-18.00 Úterý 13.00-16.00 Středa 13.00-16.00 Čtvrtek 10.00-12.00 a 13.00-18.00 Pátek 13.00-15.00 Výsledky soutěžících tříd i jednotlivců budou průběžně zapisovány na nástěnce v Knihovně a každý návštěvník si může zkontrolovat, jaké je bodové konto . Slavnostní vyhlášení výsledků a udělení cen proběhne v měsíci červnu.

 kontakt:353 393 316   E - m a i l : knihovna@zlutice.cz